Podržavamo i promičemo žensko i društveno odgovorno poduzetništvo.

Tu bi dodali naše kontakte, prav tako pa tudi od vseh partnerjev projekta (logotip + kontakti). S klikom na logotip, se odpre novo okno

Podstičemo inovacije i razvoj poduzetničkih ideja.

Tu bi dodali naše kontakte, prav tako pa tudi od vseh partnerjev projekta (logotip + kontakti). S klikom na logotip, se odpre novo okno

Vodimo računa o obrazovanju i razvoju budućih poduzetnica i poduzetnika.

Tu bi dodali naše kontakte, prav tako pa tudi od vseh partnerjev projekta (logotip + kontakti). S klikom na logotip, se odpre novo okno

Pridružite se našem programu.

Tu bi dodali naše kontakte, prav tako pa tudi od vseh partnerjev projekta (logotip + kontakti). S klikom na logotip, se odpre novo okno