BiHub

O nama

BiHUB II - Okruženje za podršku ženskom zelenom i održivom poduzetništvu

BiHUB II doprinosi rješavanju problema ekonomske nejednakosti žena pomicanjem ženskog zelenog i održivog poduzetništva te osiguravanjem uključenosti žena u procese donošenja odluka i njihove samoreprezentacije.

Projekat, koji će se provoditi od 1. aprila 2023. do 15. oktobra 2025., nastavit će podržavati razvoj ženskog društveno odgovornog poduzetništva. Nadogradit će neke od uspješnih aktivnosti i rezultata prethodnog projekta BiHUB sa fokusom na zeleno i održivo poduzetništvo: participativno osmišljavanje/zagovaranje mjera za podršku zelenom i održivom poduzetništvu, jačanje organizacije poduzetnica, BiHUB program podrške poduzetništvu.

Osnovni cilj projekta je doprinijeti razvoju ženskog zelenog i održivog poduzetništva kroz osnaživanje žena i poduzetnica za realizaciju poduzetničkih ideja, njihovu organiziranje, (samo)zastupanje i uvođenje sistemskih mjera do oktobra 2025. godine u Srednjobosanskom kantonu i Kantonu 10, i to kroz sljedeće korake:

 • Osnaživanje žena za ulazak u svijet poduzetništva, razvoj i realizaciju zelenih i održivih poslovnih ideja.
 • Osnaživanje poduzetnica za organiziranje i (samo)zastupanje.
 • Poduzimanje mjera za poboljšanje stanja ženskog poduzetništva, kao i zelenog i održivog poduzetništva.
 • Provedba kampanje za komunikaciju i podizanje svijesti.

 

KONKRETNI REZULTATI

Osnažene žene za ulazak u svijet poduzetništva, razvoj i provedbu zelenih i održvih poslovnih ideja:

 • Nadograđen program obuke i inkubacije BiHUB II;
 • Sproveden program obuke za ukupno 50 žena u tri mjesta: Jajce, Travnik, Livno;
 • E-materijali za start-upove i okruženja podrške – za online korisnike;
 • Sproveden program podrške BiHUB uz finansijsku podršku za start-upove;
 • 16 motivacionih događaja za učesnice i širu javnost;
 • Takmičenje za najbolju poduzetničku ideju mladih uz savjetovanje za razvoj ideja;


Osnažene poduzetnice za organiziranje i (samo)zastupanje:

 • Uspostavljene i aktivne lokalne mreže/organizacije poduzetnica;
 • Kamp BiHUB II za poduzetnice i korisnice mentorskog programa za poduzetnice;
 • 18 lokalnih događaja – skupova poduzetnica u Jajcu, Travniku i Livnu;
 • Završni nacionalni događaj;

 

Usvojene mjere za poboljšanje stanja ženskog poduzetništva, kao i zelenog i održivog poduzetništva:

 • Lokalni planovi zastupanja mreža/organizacija u Livnu, Jajcu i Travniku;
 • Zastupnički dokumenti sa predloženim mjerama i preporukama u oblasti ženskog, zelenog i održivog poduzetništva;
 • Mjere u oblasti ženskog zelenog i održivog poduzetništva, zvanično usvojene od strane nadležnih institucija na osnovu prijedloga nastalih u okviru projekta;

 

Kampanja komunikacije i podizanja svijesti:

 • 12 uspješnih priča poduzetnica – predstavljenih na društvenim mrežama i u člancima u nacionalnim medijima;

 

Trajanje projekta: od 1.4.2023. do 15.10.2025. godine.

Program: Program međunarodne razvojne saradnje i humanitarne pomoći Slovenije – Program mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Slovenije

(Su)finansijer: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i Republika Slovenija – Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve in Republika Slovenija 

Vrijednost projekta: 175.382,00 EUR, Ministarstvo finansira projekt u visini 145.000,00 EUR.

PARTNERI PROJEKTA:

Kulturno izobraževalno
društvo PiNA (vodeći)

Udruženje je osnovano 1998. godine i već više od dvadeset godina promovira društveno odgovorne prakse i jača kulturu dijaloga. Od osnivanja, PiNA je služila kao centar za sastanke, pružanje informacija, razmjenu, povezivanje i suradnju u oblasti društvenih izazova. Aktivnosti koje PiNA provodi imaju podršku programa poput europske teritorijalne suradnje, Erasmus +, Europe za građane, Europskog socijalnog fonda i Norveškog finansijskog mehanizma.

Centar za edukaciju
mladih Travnik

Centar za edukaciju mladih Travnik već dvadeset godina aktivno djeluje na području cijele Bosne i Hercegovine, ali na međunarodnom nivou kroz osnaživanje pojedinaca, drugih organizacija civilnog društva, javnih ustanova i donosilaca odluka. Dvadesetogodišnji rad obilježile su brojne akcije, a svakodnevno teže stvaranju demokratskog i pravednog društva u Bosni i Hercegovini. Glavni pravci djelovanja su omladinski rad, javno zagovaranje mladih i njihovih prava kao i provedba obrazovnih programa iz oblasti neformalne edukacije.

COD Jajce

“Centar za Obrazovanje i Druženje” (skraćeno “COD”) je nevladina, multietnička lokalna organizacija iz srednjobosanskog grada Jajca. Osnovna misija organizacije je promovisanje, podrška i rad lokalnog stanovništva sa posebnim osvrtom na mlade općine Jajce. „COD“ Jajce je do sada organizirao i realizovao velike projekte korisne za društvenu zajednicu. Jedan od tih je „Biznis Centar“ i Poslovni projekat podrške (samo) zapošljavanju mladih, koje izvode od 2016. godine. Osim toga izvode projekte i aktivnosti Jajce Press (2015. – 2019.), „Visit Jajce“ (2015-danas), međunarodne projekte (volonterski servisi u inostranstvu i u BIH te susreti mladih), neformalne edukativne programe za mlade (radionice, seminare i konferencije), humanitarne akcije, ekološke projekte i javne manifestacije.

ZAKLADA LINNOVATE –
LINNOVATE BUSINESS PARK

Biznis park Linnovate je okruženje za razvoj poduzetništva, osnovano u svrhu poticanja unaprijeđenja ekonomije Hercegbosanske županije, koje će pridonijeti gospodarskom razvoju kroz tehnološki napredna poslovanja, visokokvalitetnu i motiviranu radnu snagu, stimulaciju poduzetničke i investicijske kulture, kao i jačanje izvoza i uvezivanja dijaspore. Rad Zaklade Linnovate temelji se na podršci edukaciji, poslovanju, poduzetništvu, izvozu te pristupu financijama kroz rad poslovnog inkubatora i trening centra u suradnji sa lokalnim i inozemnim partnerima.

Katapult d.o.o.

Katapult je u poduzetničkim okruženjima poznat kao jedino okruženje ove vrste, koje podupire poduzetnike i poduzetnice s fizičkim proizvodom. Nudi proizvodne usluge (pick’n’place, CNC, lasersko rezanje, zavarivanje, …), CE opremu za testiranje i zajedničke usluge podrške (administracija, računovodstvo, pravne usluge, pakovanje i otprema), kako bi se poduzetnik mogao fokusirati na suštinu poslovanja (razvoj proizvoda i prodaja). Istovremeno, na dohvat ruke ima koncentraciju izuzetnog visokotehnološkog znanja mentora iz prakse. Ključna je sinergija visokotehnološke kompanije Dewesoft i startup okruženja Katapult. To im daje najnaprednija praktična znanja i pristup vrhunskim predavačima – domaćim i stranim. Tako poduzetnici postižu poslovni uspjeh u sigurnom okruženju, gdje se uspjesi poštuju, a neuspjesi su prihvatljivi. Svim svojim aktivnostima podstiču poduzetništvo i predstavljaju ga u pozitivnom svjetlu.

OSTANIMO U KONTAKTU!

Ako imate pitanje ili ideju za saradnju, kontaktirajte nas. Rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja i detaljno predstaviti naše usluge.