BiHub

KONTAKTI

KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO PINA
(VODEĆI PARTNER)

PiNA već više od dvadeset godina promovira društveno odgovorne prakse i jača kulturu dijaloga. Od osnivanja, PiNA je služila kao centar za sastanke, pružanje informacija, razmjenu, povezivanje i suradnju u oblasti društvenih izazova. Aktivnosti koje PiNA provodi imaju podršku programa poput Evropske teritorijalne suradnje, Erasmus +, Evrope za građane, Evropskog socijalng fonda i Norveškog finansijskog mehanizma.

Kulturno izobraževalno društvo PiNA.
Gortanov trg 15, 6000 Koper, Slovenija

info@pina.si

www.pina.si

CENTAR ZA EDUKACIJU MLADIH TRAVNIK

Centar za edukaciju mladih Travnik već dvadeset godina aktivno djeluje na području cijele Bosne i Hercegovine, ali na međunarodnom nivou kroz osnaživanje pojedinaca, drugih organizacija civilnog društva, javnih ustanova i donosilaca odluka. Dvadesetogodišnji rad obilježile su brojne akcije, a svakodnevno teže stvaranju demokratskog i pravednog društva u Bosni i Hercegovini. Glavni pravci djelovanja su omladinski rad, javno zagovaranje mladih i njihovih prava kao i provedba obrazovnih programa iz oblasti neformalne edukacije. CEM Travnik je nosilac BeeZone biznis inkubatora.

Centar za edukaciju mladih Travnik.
Bosanska 131, 72270 Travnik, BiH

+387 30 511 565

info@cem.ba

www.cem.ba

JU Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca

JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ djeluje sa ciljem očuvanja, održavanja, restauracije i unapređenja kulturno-historijskih spomenika i prirodne baštine Općine Jajce, te razvoja i promoviranja turističkih potencijala

JU Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca. Ulica Sv. Luke 15, 70101 Jajce, BiH

+387 30 658 268 | Fax: +387 30 719 076

agencija-jajce@tel.net.ba

www.agencija-jajce.ba

NARODNO SVEUČILIŠTE LIVNO

Narodno sveučilište Livno je osnovano 1956. godine pod nazivom Dom Kulture, godine 1961 je preimenovana u Narodni univerzitet a 1992. godine u Narodno sveučilište. Je glavna institucija za obrazovanje odraslih osoba. Kao javna kulturno obrazovna ustanova provodi kulturne i obrazovne programe poput tečajeve informatike i stranih jezika za nezaposlene u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje HBŽ, tečajeve stranih jezika, projekt Digitalni građanin, kulturne događaje i dr. Upravitelj je gradske knjižnice i kinodvorane.

Narodno sveučilište Livno, Kneza Mutimira 29, Livno, BIH

+387 34 202102

sveucilistelivno@gmail.com

ZAKLADA LINNOVATE – TEHNOLOŠKI PARK

Linnovate Tehnološki park je okruženje za razvoj poduzetništva osnovan u svrhu poticanja unaprijeđena ekonomije Hercegbosanske županije, koje će pridonijeti gospodarskom razvoju kroz tehnološki napredna poslovanja, visokokvalitetnu i motiviranu radnu snagu, stimulaciju poduzetničke i investicijske kulture, kao i jačanje izvoza i uvezivanja dijaspore. Rad Zaklade Linnovate temelji se na podršci edukaciji, poslovanju, poduzetništvu, izvozu te pristupu financijama kroz rad poslovnog inkubatora i trening centra u suradnji sa lokalnim i inozemnim partnerima.

Zaklada linnovate – tehnološki park, 80101 Livno, BIH

+387 63 438 484

info@linnovate.org

OSTANIMO U KONTAKTU!

Ako imate pitanje ili ideju za saradnju, kontaktirajte nas. Rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja i detaljno predstaviti naše usluge.