BiHub

naše VIJESTI

IMG_1721

PiNA ORGANIZIRA RADIONICU ZA START UP-E I KAKO DALJE U NJIHOVOM POSLOVANJU

Ekipa PiNA organizira događaj za start up-e BiHUB projekta i ljude iz uprave koji se fokusira na dosadašnje uspjehe koji su proistekli iz cijelog projekta, kako nastaviti dalje i načini na koje vizije mogu pretvoriti u realnost. Partner projekta je JU “Agencija Jajce” za kulturno-povjesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajce. Događaj je održan u prostorijama hotela Turist98 u Jajcu.

Događaj je otvorio stručni saradnik JU Agencije, Dragan Glavaš, a potom su Mirna Buić i Maja Drobne iz PiNE, kulturno-obrazovnog društva, predstavile rezultate projketa i izarizle njihovo zadovoljstvo rezultatima. Događaju se također prisustvovali preduzetnici podržani BiHUB projektom Josipa Miketa, Slavica Tokić i Samed Glamočić. Oni su predstavili svoja preduzeća i kako napreduje njihovo poslovanje. Projektom je podržano pet start up-ova, a Amela Iskrić Hadžić i Barbara Bagarić nisu mogle prisustvovati događaju.

Uslijedio je primjer dobre prakse Izete Salihefendić, predstavnice Smart d.o.o. Jajce i Smart387 d.o.o. Sarajevo. Ona je podijelila svoja iskustva kako je krenula od nule i pretvorila taj posao u veliki uspjeh. „Kako posao pretvoriti u alat, dati mu vrijednost i uspjeli ste“, savjetuje Izeta.

Potom je organizovana design thinking radionica, kojoj joj je bio za cilj smišljanje narednih koraka. Prisutni su bili podijljeni u dvije grupe – grupa sastavljena od start up preduzetnika i druga sastavljena od predstavnika iz Općine Jajce, Biznis centra Jajce i Biroa za zapošljavanje. Grupa ljudi iz uprave dala je prijedloge i mjere za podršku ženama u preduzetništvu. Predložili su 6 mjera – otvaranje poslovnog centra posvećenog ženama, organizovanje više događaja za umrežavanje, institucionalnu podršku, promjene u obrazovanju u školama, razvijanje poduzetničke svijesti kod žena i uključivanje žena iz ruralnih sredina u poduzetništvo. Dok je start-up grupa dala neke sugestije, koje bi pomogle i podržale dalji rad i razvoj njihovih kompanija.

OSTANIMO U KONTAKTU!

Ako imate pitanje ili ideju za saradnju, kontaktirajte nas. Rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja i detaljno predstaviti naše usluge.