BiHub

naše VIJESTI

christin-hume-Hcfwew744z4-unsplash (1)

JAVNI POZIV ZA UKLJUČENJE U PROGRAM PODUZETNIČKE PODRŠKE BiHUB U LIVNU

Linnovate Tehnološki Park, u saradnji sa slovenskom nevladinom organizacijom PiNA i uz financijskom potporu Programa međunarodne saradnje Slovenije, Ministarstva vanjskih poslova Republike Slovenije poziva inovativne i poduzetničko orijentirane osobe, kao i postojeće start-up poduzeća i mlade firme u Livnu, da prijave svoje poslovne ideje za mjesto u BiHUB programu podrške.

Program podrške 

Za kandidatkinje i kandidate koji imaju dobar temeljni koncept poslovne ideje, inovativne i održive ideje te žele nastaviti razvoj svoje ideje u poslovnom inkubatoru Linnovate TP predviđa se besplatna podrška kroz startup akademiju za poboljšanje i realizaciju poslovne ideje koja uključuje usluge podrške na maksimalan period od šest mjeseci.

Startup akademija će biti usmjerena na poduzetnice i poduzetnike u početnoj fazi njihovog poduzetničkog puta, od izrade ideje do pripreme poduzetničkog plana. Korištenjem pristupa design thinking razraditi ćemo teme kreativnog i inovativnog razvoja ideja i kreiranja usluga, pripreme marketinškog plana, brendiranja i komunikacije te vodstva (leadership), vođenja tima i druge teme bitne za poduzetnički rad. Radit ćemo na praktičnim primjerima ideja koje će sudionici iznijeti i u potpunosti se prilagoditi vašim stvarnim potrebama. Obrazovanje nije namijenjeno (samo) stjecanju dodatnih znanja i informacija, već otkrivanju onih talenata i vještina koje poduzetnice i poduzetnici imaju i načinu na koji ih mogu primijeniti u praksi na svom poduzetničkom putu. Koristit ćemo metode introspekcije i samorefleksije, grupni rad, umjetničke pristupe i osnove projektnog rada.

Nakon obavljenog programa edukacije i mentorstva Komisija za procjenu poslovnih ideja će odabrati pet najboljih ideja, koje će biti uključene u daljnji program potpore, koja obuhvata individualno savjetovanje, mentorstvo i coaching, podrška za promociju poslovnih ideja/poduzeća, događaje umrežavanja, financijsku podršku ili sufinanciranje od 2.500 EUR iz projekta BiHUB, priliku i apliciranje za značajnija financijska sredstva (do 30.000 BAM) iz Linnovate Loan Fonda. Potpora bit će pružena u trajanju jedne godine sa mogućnošću produženja.

Tko se može prijaviti?

 • Pojedinke i pojedinci starije i stariji od 18 godina iz Bosne i Herzegovine ili inozemstva koje imaju inovativne ideje bazirane na znanju i žele pokrenuti vlastiti biznis na području Hercegbosanske županije,
 • Timovi koje vode žene, ali ne isključivo, i koji imaju inovativne ideje bazirane na znanju i žele pokrenuti vlastiti biznis,
 • Startup ili mlada poduzeća, obrti ili obiteljska gospodarstva koja vode žene, ali ne isključivo, i koja se nalaze u početnoj fazi poslovanja (do 3 godine starosti na dan objave ovog javnog poziva),
 • Poduzeća, obrt ili obiteljska gospodarstva koja žele uspostaviti spin-off poduzeće u svrhu širenja poslovnih odnosa i aktivnog učešća u razmjeni tehnologija, iskustva i znanja i koje vode žene, ali ne isključivo,
 • Poduzeća, obrt ili obiteljska gospodarstva koja vode žene, ali ne isključivo, i koja žele razviti i/ili lansirati nove produkte/usluge i/ili proširiti djelatnost poduzeća,
 • Polaznici programa/predinkubatorske faze i korisnici inkubatorskih usluga programa/inkubatora Linnovate Tehnološkog parka.

Prijava i potrebne informacije

Aplikacija mora biti podnesena na jednom od službenih jezika BiH putem e-maila (potpisan scan i word dokument) na prijava@linnovate.org. Da bi preuzeli „Aplikacijski obrazac“ kandidati trebaju poslati zahtjev za preuzimanje na mail prijava@linnovate.org.

Rok podnošenja prijave

Rok podnošenja aplikacije je 31. listopada/oktobar 2020. godine do 23:59.

Potrebna dokumentacija

Aplikacija će se smatrati kao potpuna, ako dostavite sljedeće dokumente:

 • Popunjen prijavni obrazac:
  • Prijavni obrazac A ispunu nove kandidatkinje i novi kandidati,
  • Prijavni obrazac B ispunu kandidatkinje i kandidati koji već koriste ili su već koristili usluge TP Linnovate za istu poslovnu ideju,
 • CV kandidatkinja/kandidata i članica/članova tima,
 • Vlastita izjava da se ne vodi krivični postupak i da kandidat nije kažnjavan,
 • Potvrda registracije poduzeća,
 • Članci, publikacije ili bilo koje relevantne informacije koje bi mogle pomoći u evaluaciji ideje.

Svi dostavljeni dokumenti su povjerljivi i biti će korišteni samo u svrhu evaluacije ideje.

 

 

OSTANIMO U KONTAKTU!

Ako imate pitanje ili ideju za saradnju, kontaktirajte nas. Rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja i detaljno predstaviti naše usluge.