BiHub

naše VIJESTI

christina-wocintechchat-com-VpcgTEKerEQ-unsplash

JAVNI POZIV ZA UKLJUČENJE U PROGRAM PODUZETNIČKE PODRŠKE BiHUB U TRAVNIKU

Centar za edukaciju mladih Travnik (BeeZone inkubator), u saradnji sa slovenskom nevladinom organizacijom PiNA i uz financijskom potporu Programa međunarodne saradnje Slovenije, Ministarstva vanjskih poslova Republike Slovenije poziva inovativne i poduzetničko orijentirane osobekao i postojeće start-up poduzeća i mlade firme u Travniku, da prijave svoje poslovne ideje za mjesto u BiHUB programu podrške.

Više o BiHUB programu podrške

Za kandidatkinje i kandidate koji imaju dobar temeljni koncept poslovne ideje, inovativne i održive ideje te žele nastaviti razvoj svoje ideje predviđa se besplatna podrška u edukacijskom programu za poboljšanje i realizaciju poslovne ideje koja uključuje usluge podrške na maksimalan period od šest mjeseci.

Edukacija će biti usmjerena na poduzetnice i poduzetnike u početnoj fazi njihovog poduzetničkog puta, od izrade ideje do pripreme poduzetničkog plana.

Nakon obavljenog programa edukacije i mentorstva Komisija za procjenu poslovnih ideja će odabrati pet najboljih ideja, koje će biti uključene u daljnji program potpore, koja obuhvata individualno savjetovanje, mentorstvo i coaching, podrška za promociju poslovnih ideja/poduzeća, događaje umrežavanja, financijsku podršku ili sufinanciranje od 2.500 EUR. Potpora bit će pružena u trajanju jedne godine sa mogućnošću produženja.

Ko može aplicirati? 
  • Pojedinke i pojedinci starije i stariji od 18 godina iz srednjobosanskog kantona koje imaju inovativne ideje bazirane na znanju i žele pokrenuti vlastiti biznis,

  • Timovi koje vode žene, ali ne isključivo, i koji imaju inovativne ideje bazirane na znanju i žele pokrenuti vlastiti biznis,

  • Startup ili mlada poduzeća, obrti ili obiteljska gospodarstva koja vode žene, ali ne isključivo, i koja se nalaze u početnoj fazi poslovanja (do 3 godine starosti na dan objave ovog javnog poziva),

  • Poduzeća, obrt ili obiteljska gospodarstva koja žele uspostaviti spin-off poduzeće u svrhu širenja poslovnih odnosa i aktivnog učešća u razmjeni tehnologija, iskustva i znanja i koje vode žene, ali ne isključivo,

  • Poduzeća, obrt ili obiteljska gospodarstva koja vode žene, ali ne isključivo, i koja žele razviti i/ili lansirati nove produkte/usluge i/ili proširiti djelatnost poduzeća.

Kako aplicirati?

Popunite aplikacijski obrazac kojeg možete preuzeti putem ovog linka i pošaljite ga na beezone@cem.ba i mirna.buic@pina.si ili preporučeno poštom s naznakom Prijava na javni poziv BiHUB ili dostaviti na ruke (radnim danima od 08:00 do 16:00) direktno u Centar za edukaciju mladih Travnik, na adresu: Bosanska 131,  72270 Travnik.

Rok podnošenja prijave

Rok podnošenja aplikacije je 30. oktobar 2020. godine. Ako budete aplikaciju podnosili poštom ili dostavile na ruke, obratite pažnju na radne dane.

Javni poziv možete pronaći i na web stranici Centra za edukaciju mladih Travnik, gde je takođe moguća prijava. 

OSTANIMO U KONTAKTU!

Ako imate pitanje ili ideju za saradnju, kontaktirajte nas. Rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja i detaljno predstaviti naše usluge.