BiHub

naše VIJESTI

you-x-ventures-nF0nQuqBsrI-unsplash

JAVNI POZIV ZA UKLJUČENJE U PROGRAM PODUZETNIČKE PODRŠKE BiHUB U JAJCU

JU Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca, u saradnji sa slovenskom nevladinom organizacijom PiNA i uz financijskom potporu Programa međunarodne saradnje Slovenije, Ministarstva vanjskih poslova Republike Slovenije poziva inovativne i poduzetničko orijentirane osobe, kao i postojeće start-up poduzeća i mlade firme u Jajcu, da prijave svoje poslovne ideje za mjesto u BiHUB programu podrške.

 
Više o BiHUB programu podrške

Za kandidatkinje i kandidate koji imaju dobar temeljni koncept poslovne ideje, inovativne i održive ideje te žele nastaviti razvoj svoje ideje predviđa se besplatna podrška u edukacijskom programu za poboljšanje i realizaciju poslovne ideje koja uključuje usluge podrške na maksimalan period od šest mjeseci.

Edukacija će biti usmjerena na poduzetnice i poduzetnike u početnoj fazi njihovog poduzetničkog puta, od izrade ideje do pripreme poduzetničkog plana.

Nakon obavljenog programa edukacije i mentorstva Komisija za procjenu poslovnih ideja će odabrati pet najboljih ideja, koje će biti uključene u daljnji program potpore, koja obuhvata individualno savjetovanje, mentorstvo i coaching, podrška za promociju poslovnih ideja/poduzeća, događaje umrežavanja, financijsku podršku ili sufinanciranje od 2.500 EUR. Potpora bit će pružena u trajanju jedne godine sa mogućnošću produženja.

 
Tko se može prijaviti?
  • Punoljetni građanke i građani s područja općine Jajce, općine Dobretići i opštine Jezero koji imaju inovativne ideje bazirane na znanju i žele pokrenuti vlastiti biznis,
  • Timovi koje vode žene, ali ne isključivo, i koji imaju inovativne ideje bazirane na znanju i žele pokrenuti vlastiti biznis,
  • Startup ili mlada poduzeća, obrti ili obiteljska gospodarstva koja vode žene, ali ne isključivo, i koja se nalaze u početnoj fazi poslovanja (do 3 godine starosti na dan objave ovog javnog poziva),
  • Poduzeća, obrti ili obiteljska gospodarstva koja žele usposatviti spin-off poduzeće u svrhu širenja poslovnih odnosa i aktivnog učešća u razmjeni tehnologija, iskustva i znanja i koje vode žene, ali ne isključivo,
  • Poduzeća, obrti ili obiteljska gospodarstva koja vode žene, ali ne isključivo, i koja žele razviti i/ili lansirati nove produkte/usluge i/ili proširiti djelatnost poduzeća,
  • Polaznici programa/predinkubatorske faze i korisnici inkubatorskih usluga programa/inkubatora Biznis centra Jajce i Općine Jajce. 

 

Kako se prijaviti? 

Aplikacija mora biti podnesena na jednom od službenih jezika BiH putem e-maila (potpisan scan i word dokument) na agencija-jajce@tel.net.ba i mirna.buic@pina.si ili preporučeno poštom s naznakom Prijava na javni poziv BiHUB ili dostaviti na ruke (od ponedjeljka do petka, od 18:00 do 16:00 sati) direktno u JU “Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističih potencijala grada Jajca”, na adresu: Ul. Sv. Luke 15, 70101 Jajce. 

Aplikacijski obrazac možete preuzeti putem ovog linka.

 
Rok podnošenja prijave

Rok podnošenja aplikacije je 30. oktobar/listopad 2020. godine. Ako budete aplikaciju podnosili poštom ili dostavile na ruke, obratite pažnju na radne dane.

Javni poziv možete pronaći i na web stranici JU Agencije Jajce, gde je takođe moguća prijava.

OSTANIMO U KONTAKTU!

Ako imate pitanje ili ideju za saradnju, kontaktirajte nas. Rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja i detaljno predstaviti naše usluge.